Εκδόσεις

Ετήσιες αναφορές

Η CLCSA αναφέρει ετησίως στους ενδιαφερόμενους φορείς της, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών φορέων χρηματοδότησης και των οργανώσεων μελών της CLCSA σε ολόκληρη την Πολιτεία

SACCLS Annual Report 2018-19

Σύνταγμα

CLCSA Constitution

CLCSA Annual Report 2019-20

©2020 by Community Legal Centres South Australia     

projects@clcsa.org.au